Blog

Persoonlijk, betrokken, professioneel en transparant

Dementie kan leiden tot een complexe en uitdagende financiële situatie voor ouderen. Bij RechtOp begrijpen we de specifieke behoeften van dementerende ouderen en bieden we ondersteuning op maat om hen te helpen omgaan met deze moeilijkheden. De progressieve aard van dementie kan leiden tot problemen zoals het vergeten van rekeningen, het niet kunnen beheren van financiële transacties en het verliezen van het overzicht over de eigen financiën. Dit kan resulteren in het missen van betalingen, schulden, financiële misstanden en zelfs misbruik door derden. Het is een kwetsbare situatie die zowel de persoon met dementie als zijn of haar familieleden treft.

Bij RechtOp staan we klaar om te helpen. Als bewindvoerders hebben we ervaring met het omgaan met de financiële aspecten van dementie. We nemen de volledige financiële situatie grondig door en maken deze overzichtelijk en inzichtelijk. We zorgen ervoor dat alle vaste lasten tijdig worden betaald, zoals huur, energierekeningen en zorgkosten. Daarnaast maken we samen met de cliënt en diens familie afspraken over persoonlijke uitgaven, zodat er een evenwichtige financiële planning ontstaat. Naast bewindvoering kunnen we ook mentorschap bieden aan dementerende ouderen. Als mentor houden we toezicht op de zorg en het welzijn van de cliënt. We onderhouden regelmatig contact met de zorgverleners en andere betrokkenen om ervoor te zorgen dat de juiste zorg en ondersteuning worden geboden. Daarnaast kunnen we indien nodig het beheer van het persoonsgebonden budget (PGB) op ons nemen, zodat de financiële middelen op een verantwoorde manier worden ingezet.

Bij RechtOp begrijpen we dat tijd een essentiële factor is bij dergelijke situaties. Daarom hanteren we geen wachtlijst en zijn we snel beschikbaar om te helpen. We streven naar transparantie in onze communicatie en zijn altijd goed bereikbaar voor onze cliënten en hun familieleden.

Onze toegewijde en professionele aanpak stelt dementerende ouderen en hun families gerust in een tijd waarin financiële zorgen vaak een extra last vormen. We streven ernaar om een betrouwbare partner te zijn, die ondersteuning biedt en een gevoel van veiligheid en stabiliteit creëert in een moeilijke financiële periode. Bij RechtOp bieden wij bewindvoering en mentorschap aan in Arnhem en het gehele Gelderland. Onze kernwaarden zijn persoonlijk, betrokken, professioneel en transparant. Als bewindvoerder nemen wij de volledige financiële situatie van onze cliënten onder de loep. We creëren overzicht en inzicht, zodat alles duidelijk is. Ons doel is ervoor te zorgen dat alle vaste lasten tijdig worden betaald. Daarnaast maken we concrete afspraken over persoonlijke uitgaven, zodat onze cliënten hun financiën beter kunnen beheren.

Mentorschap
Een mentor bij RechtOp heeft als taak de regie te voeren over de zorg en het welzijn van onze cliënten. We onderhouden nauw contact met de cliënt zelf, zorgverleners en andere betrokkenen om ervoor te zorgen dat de juiste zorg en ondersteuning wordt geboden. Daarnaast kunnen wij ook het persoonsgebonden budget (PGB) beheren, indien nodig.

Bij RechtOp streven we ernaar om direct beschikbaar te zijn voor onze cliënten. We hanteren geen wachtlijst, zodat we snel kunnen handelen en de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Bovendien zijn we goed bereikbaar, zodat cliënten altijd bij ons terecht kunnen met vragen, zorgen of andere zaken.

Wij werken samen met een aantal zorg- en verpleeghuizen in en rondom Arnhem. We hechten veel waarde aan de samenwerking met de zorgmedewerkers. Wanneer een bewoner geen sociaal netwerk of familie heeft, is deze samenwerking des te belangrijker. We zetten allemaal een stapje extra. Zo kunnen wij kleding of verzorgingsproducten bestellen die de bewoner samen met de zorgmedewerker heeft uitgezocht online. Ook het opzeggen en leeghalen van een huurwoning kunnen wij regelen en laten verzorgen. Met onze persoonlijke, betrokken, professionele en transparante aanpak staan wij klaar om mensen te helpen bij hun financiële en persoonlijke uitdagingen.