Samenwerking

Samenwerking

Wij helpen jou!

RechtOp werkt nauw samen met verschillende instanties en collega’s-bewindvoerders en mentoren. Waaronder:

Horus, Nederlandse branchevereniging wettelijk vertegenwoordigers (link naar https://www.horus.nl/)

Platform Gelderland, intervisiegroep bewindvoerders en mentoren in Gelderland

Gemeente Arnhem, samenwerkingsconvenant

Plangroep Arnhem, afdeling schuldhulpverlening

Attent zorg en welzijn

Leger des Heils Gelderland

Boer & van Wees, advocaten (link naar https://boerenvanwees.nl/)

Moviera, aanpak huiselijk geweld

RHM, accountant en audit

de Rechtspraak (link naar pagina https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Bewind/Paginas/default.aspx)

(zelf verder in te kunnen vullen, aan te kunnen vullen en te wijzigen)

Horus