Schulden

Heeft u problematische schulden? Samen zullen we deze inventariseren. Daarna kunnen we een oplossing zoeken. De bewindvoerder is geen schuldhulpverlener. Wanneer de schulden niet zelf af te lossen zijn, zullen we een aanvraag schuldhulpverlening indienen. Een schuldsanering door de schuldhulpverlening duurt meestal 3 jaar. De ingangsdatum is de datum waarop u wordt toegelaten tot de schuldhulpverlening. Nadat u dit traject hebt doorlopen en schuldenvrij bent, loopt de bewindvoering meestal nog door. Wij zijn er dan om te voorkomen dat u opnieuw in de schulden komt. Wit u dat de bewindvoering dan stopt? Dan moet u een verzoek indienen bij de rechter.

Ook als u onder bewind staat, kan een deurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld het salaris of de uitkering. Wij zijn er om te controleren of de deurwaarder de juiste beslagvrije voet heeft berekend. Bij een beslag op een auto en inboedel gelden veel regels waar de deurwaarder zich aan moet houden. Neem direct contact op met de bewindvoerder als u een brief van de deurwaarder ontvangt.