Veel gestelde vragen

Heb je een algemene vraag en kom je er niet uit? Bekijk of je je vraag in onze veelgestelde vragen tegenkomt.

Bewindvoering wordt uitgesproken voor onbepaalde tijd. Dat betekend dat het doorloopt zolang het nodig is. Iemand kan altijd zelf een verzoek bij de rechter indienen om de bewindvoering op te laten heffen. Hij/zij zal de rechter duidelijk moeten maken dat hij zelf weer in staat is om zijn/haar financiën te beheren. De rechter zal altijd eerst aan de bewindvoering vragen wat hij/zij ervan vindt

Bewindvoering is geen schuldsanering. De bewindvoerder zal samen met jou de schulden inventariseren. Je moet zelf aangeven welke schulden er zijn. Daarna kan de bewindvoerder beoordelen welke oplossing mogelijk is en of er een aanvraag schuldhulpverlening ingediend kan worden.

Iemand onder bewind is handelingsonbevoegd. Hij/zij is niet handelingsonbekwaam. Betekend dat je nog wel iets kan, maar dat niet zonder toestemming van de bewindvoerder zomaar mag. Je mag en kan nog steeds een abonnement afsluiten. Dit moet je wel in overleg met de bewindvoerder doen. Sta je ingeschreven in het Centraal curatele- en bewindsregister, dan kan je vaak niets meer zonder schriftelijke toestemming van de bewindvoerder een abonnement afsluiten. Dit register is namelijk openbaar en bijvoorbeeld een provider moet in dit register kijken of jij daarin staat en of je dus zelf een abonnement af mag sluiten.

Misvattingen bij bewind:

Ja en nee. De rechter zal beoordelen of je in staat bent om zonder onze hulp jouw financiën zelf te beheren. Meestal ga je samen met de bewindvoerder, als je daar klaar voor bent, werken aan de zelfredzaamheid. Je krijgt maandgeld, je kan weer internetbankieren, leert budgetteren en te sparen. Als dat goed gaat kan je samen met de bewindvoerder een verzoek indienen om de bewindvoering weer op te heffen. De rechter zal daar dan mee instemmen.
Nee, helaas is dat nog steeds mogelijk. Wel zijn er veel regels waar de deurwaarder zich aan moet houden en de bewindvoerder controleert of die zich daaraan houdt.
Meestal niet meer inderdaad. Er is echter geen ‘postblokkade. De bewindvoerder schrijft alle betrokken instanties aan (zoals belastingdienst, verzekering, gemeente, woningbouw etc.) met daarin het verzoek voortaan alle post aan de bewindvoerder op te sturen. Soms wordt er toch nog een brief bij jou bezorgd. Die moet je dan gelijk aan de bewindvoerder doorsturen.

Contact

Andere vraag? Stel hem gerust!