Vermogenbeheer

Wanneer iemand die onder bewind staat een groot vermogen heeft, kunnen wij dat beheren. Dat vermogen kan zitten in banktegoeden, aandelen, woningen en andere (on)roerende zaken. Met onze ervaring, kennis en samenwerking met o.a. notaris, taxateurs, veilingen en vermogensbeheerders kunnen we op een veilige manier het vermogen verdelen en risico spreiden. Uiteraard moeten wij ons houden aan de eisen die de rechters hierover stellen. Ook kunnen wij woningen verkopen en woningen ontruimen.