Verpleeghuis

Verpleeghuis

Voor meerdere bewoners die in een verpleeghuis/verzorgingshuis zijn opgenomen zijn wij mentor. We maken afspraken met de zorgverlener/verpleging over wat te doen bij overlijden. Bij overlijden stopt het mentorschap (en ook de bewindvoering). Wij regelen niet de uitvaart en melden het overlijden niet bij de uitvaartonderneming of de gemeente. We hebben een stappenplan die het verpleeghuis kan gebruiken waarin de meest voorkomende situaties omschreven staan en wat hierin te doen.

Het ontruimen van een verlaten woning regelen wij. Eventuele inboedel die de bewoner in zijn/haar kamer wil laten wij brengen.
Samen met de bewoner en zorgverlener kunnen we, indien hiervoor financiële ruimte is, een ‘vrijwillige mantelzorger’ zoeken. Ook het aankopen en laten bezorgen van inboedel of andere persoonlijke aankopen kunnen wij regelen.